قرمز سبز آبي خاکستري
جانها، طبيعت هاي بدي دارند و حكمت است كه از آنها باز مي دارد . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت