قرمز سبز آبي خاکستري
هيچ بنده اي در پي دانش جويي نعلين به پا نكرد و كفش نپوشيد و جامه برتن ننمود، جز آنكه خداوند گناهانش را در همان درگاه خانه اش آمرزيد . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت