شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

آموزش پیرایش مردانه اورجینال
+ در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم
آموزش پیرایش مردانه اورجینال
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top