قرمز سبز آبي خاکستري
تنهايي بهتر از همنشين بد است . همنشين درستكار، بهتر از تنهايي است . [رسول خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت