قرمز سبز آبي خاکستري
هر كه در انتخاب برادران، ارزيابي را مقدّم ندارد، فريب خوردگيْ او را به مصاحبت با بدكاران مي كشاند . [امام علي عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت