قرمز سبز آبي خاکستري
هركس سه بار بر تو خشمگين شد و درباره ات سخني ناروا نگفت، او را به دوستي بگير . [امام صادق عليه السلام]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت