اتاق عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
dokhtaretoookhs_baba
توضیحات
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت دماسنج
+ عزيزم دوستت دارم ولي با ترس و پنهاني که پنهان کردن يک عشق يعني اوج ويراني!!!
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج