قرمز سبز آبي خاکستري
اخلاص، رازي از رازهاي من است كه آن را به قلب هريك ازبندگانم كه دوستش داشته باشم، مي سپارم . [رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ به نقل از جبرئيل از خداوند نقل مي كند ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت