اتاق عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
dokhtaretoookhs_baba
توضیحات
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
ساعت دماسنج
+ بانو فرهاد نيستم که کوه بکنم همين که ظرف ها را مي شويم يعني دوستت دارم
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
ساعت دماسنج