اتاق عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
dokhtaretoookhs_baba
توضیحات
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
تسبیح دیجیتال
+ چرا ميگويند "ها" علامت جمع است؟ "تن" را با "ها" جمع ميکني خودت ميماني و خودت........
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
تسبیح دیجیتال