اتاق عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
dokhtaretoookhs_baba
توضیحات
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....
اتاق های جدید
اتاقی وجود ندارد
پيام‌هاي اتاق
mp3 player شوکر
+ بين عاشق شدن و مرگ مگر فرقي هست؟وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه...
برای ارسال نظر یا علاقه مندی لطفا وارد شوید
mp3 player شوکر