قرمز سبز آبي خاکستري
آن كه تو را از گزندى ترساند چون كسى است كه تو را مژده رساند . [نهج البلاغه]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت