شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار
زندگي را با شعر پاس بداريم ،نه با کارهايي که نميدونم عاقبت آنها چيست....

پيام‌هاي اتاق

ساعت ویکتوریا
+ نيمه شب پريشب گشتم دچار کابوس ديدم به خواب حافظ ،توي صف اتوبوس
+ بين عاشق شدن و مرگ مگر فرقي هست؟وقتي از عشق نصيبي نبري غير از آه...
+ اينکه در سينه ي من هست،توهستي دل نيست...
+ چرا ميگويند "ها" علامت جمع است؟ "تن" را با "ها" جمع ميکني خودت ميماني و خودت........
+ بانو فرهاد نيستم که کوه بکنم همين که ظرف ها را مي شويم يعني دوستت دارم
+ با آن همه دلداده دلش بسته ي ما شد اي من به فداي دل ديوانه پسندش
+ لبت نه گويد و پيداست ميگويد دلت آري ...که اينسان دشمني ،يعني که خيلي دوستم داري
+ عزيزم دوستت دارم ولي با ترس و پنهاني که پنهان کردن يک عشق يعني اوج ويراني!!!
+ سخت دل دادي به ما و ساده دل بر داشتي دلبريدن هات حکمت داشت:دلبر داشتي...
+ بردي از يادم بر اين ماتم عزادارم هنوز اعترافي تلخ خواهي؟ دوستت دارم هنوز!!!
+ در پيش چشمش ساغري ، گيرم ز دست دلبري از رشک آزارش دهم ، وز غصه بيمارش کنم
+ سلــــــــــــــام عليکممممم
تک دل❤ღ
سلااااااااااام
وعليکم السلام
درب کنسرو بازکن برقی
گروه عــــــــشـــــــقـــ غـــــــــــــــم
vertical_align_top