قرمز سبز آبي خاکستري
رسول خدا فرمود : «نزد خداوند، هيچ چيز دشمن تر از خانه اي كه بر اثرطلاق ويران شود، نيست» . سپس امام صادق عليه السلام فرمود:«خداوند ـ عزّوجلّ ـ، به سبب دشمني اي كه با جدايي داشت، درباره طلاق تأكيد ورزيد و سخن را در آن باب، بارها بازگفت. [صفوان بن مهران ـ از امام صادق عليه السلام نقل مي كند ـ]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت