قرمز سبز آبي خاکستري
روز قيامت سه تن شفاعت مي كنند : پيامبران، سپس دانشمندان و پس از آن شهيدان . [پيامبر خدا صلي الله عليه و آله]
پارسي يار
شبکه اجتماعي پارسي زبانان [نسخه آزمايشي]
عضويت